دوره-های-تخصصی-آموزش-جامع-پوست-و-مو-با-ارائه-مدرک-بین-المللی-(مقدماتی-و-پیشرفته)
پست شده توسط شانار اسکین 26 مرداد 1398
دوره های تخصصی آموزش جامع پوست و مو با ارائه مدرک بین المللی (مقدماتی و پیشرفته)

دوره تخصصی آموزش جامع پوست و مو با ارائه مدرک بین المللی (مقدماتی و پیشرفته) و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در شانار اسکین برگزار می‌شود. ثبت نام آغاز شد.