پرداخت مبلغ توسط درگاه بانکی

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد میتوانید مبلغ مورد نظر خود را به شماره کارت 6063731024884695 به نام المیرا دنیاداری واریز نمایید.