DNW-انگلستان

DNW انگلستان

DNW با نام ثبت شده دانا نوونداد در سال 1393 در اداره ثبت شرکت های استان تهران تاسیس گردید.
این مدرک در سال 1394 موفق به اخذ تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI گردید و در همان سال موفق به اخذ تاییدیه از مرجع اعتبار بخشی ASCB انگلستان در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه های سیستم مدیریت شد.
در حال حاضر دارای مجوز واحد فنی در زمینه ارائه خدمات سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت از وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد.
یکی از نام های آشنا در صدور گواهینامه های آموزشی در ایران بدون شک DNW می باشد که با توجه به پشتوانه قوی این شرکت در بخش مجوزها و اعتبارات بسیاری از آموزشگاه های معتبر کشور علاقمند به همکاری با ما جهت ارائه گواهینامه های آموزشی برا شرکت کنندگان در دوره های حضوری و مجازی می باشند.